Der er efterhånden mange forskellige online låneudbydere på markedet. Denne stigning i antallet af udbydere skyldes først og fremmest, at online lån bliver fortsat mere populære, og at flere og flere danskere får øjnene op for lånene.

Hvor nogle bruger de online lånemuligheder til at låne relativt små beløb til mindre investeringer, men det er faktisk også muligt at låne relativt store beløb online. Lån for eksempel op til 350.000 kroner med et online privatlån.

Hvad er et online privatlån?

Hos Santander kan du tage et privatlån på helt op til 350.000 kroner. Et privatlån er en låntype i samme kategori som blandt andet forbrugslån. At der er tale om et privatlån betyder ganske enkelt, at lånet optages af en privatperson på lige fod med eksempelvis et forbrugslån. Et online privatlån er således et lån, der via internettet optages af en privatperson.

Vil du gerne optage et lån, kan du blandt andet vælge et privatlån hos Santander. Santander tilbyder en attraktiv lav rente på dit lån, og så får du glæde af alle de fordele, der normalt er forbundet ved online lån – heriblandt en nem og enkel ansøgningsproces, hurtig tilbagemelding og den store frihed, et online lån giver dig som låner.

Hos Santander kan du låne fra 10.000 kroner helt op til 350.000 kroner, og du kan selv have indflydelse på løbetiden. Besøg hjemmesiden i dag og udregn prisen for dit lån.

Lån til det du har brug for

En af årsagerne til, at de online låntyper er blevet så populære, som de er, er det faktum, at der er væsentligt færre krav til dig som låner, når du låner online set i relation til, når du optager et banklån på traditionel vis. Blandt andet er du som oftest ikke påkrævet at redegøre for, hvad du agter at bruge det lånte beløb til. Hvor der i forbindelse med traditionelle banklån typisk skal angives meget præcist, hvad formålet med lånet er, og hvor de lånte penge skal bruges, gør dette krav sig altså ikke gældende for online lån.

Har du brug for pengene, kan du blot låne dem – helt uden at skulle svare på til hvad eller hvorfor. Der er altså på denne vis tale om en væsentligt større frihed i forbindelse med online lån end ved traditionelle banklån.

Krav til dig som låner

Det varierer fra låneudbyder til låneudbyder, præcis hvilke krav, der stilles til dig som låner. Men fælles for alle de online låneudbydere er, at disse krav er væsentligt færre, end når du låner penge i banken. Typisk er der krav til din alder, ligesom du oftest er påkrævet at være bosat i Danmark samt at have et CPR-nummer.

Det skyldes, at udbyderen anvender dit NemID i forbindelse med din låneansøgning. I nogle tilfælde kan der også være krav til din husstands årsindtægt. Der skal dog typisk ikke stilles sikkerhed for online lån, hvilket betyder, at du ikke skal kunne sætte nogle ejendele i pant i forbindelse med lånet.